Ρολλά χωρισμάτων ULTRACOUSTIC


Κατηγορία:

Περιγραφή

Ρολά Φυσικού Ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,037 W/mK.

Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα Α1.

Εφαρµογές και λύσεις

Θερμομόνωση και ηχοµόνωση χωρισµάτων και τοίχων

  • Απλή και γρήγορη εφαρµογή
  • Εφαρµογή σε µια στρώση

Πλεονεκτήματα

  • Άριστη ακουστική απόδοση
  • ∆ιαφορετικά πάχη για κάθε σύστηµα ξηράς δόµησης
  • Ακαµψία και µηχανική αντοχή
  • Απόδοση στη φωτιά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές παραγωγών γυψοσανίδων
  • Άκαυστος ορυκτοβάµβακας Euroclass A1
  • Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1
  • CE: MW-EN 13162-T2

Μάρκα

Knaufinsulation

Σχετικά προϊόντα